CA HÁT

Ca Chính Thức  u Nhi Ca   Thiếu Nhi Ca  Nghĩa Sĩ Ca        Trở về HTTNTT   

   Các Bài Ca trong trang này là audio có lời ca và nhạc đệm, Nhiều bài đă có dấu nhạc

    trong các trang  Ca Chính Thức, Ấu Nhi,  Thiếu Nhi, và Nghĩa Sĩ Ca.

    Các bạn có thể chuyển về máy riêng, dùn  mouse bên phải và "save target as.."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MP3                        PDF

 

   10 Điều Tâm Niệm

   Anh đi t́m Thiên Chúa   PDF

   Anh Em Ta Về      PDF

   Bác Ái

   Cám Ơn Trời  PDF

   Cây Xanh Xanh  Pdf

   Chặt Phứt cái tay  PDF

   Chúa Là Ánh Sáng

   Chuá Ở Đâu           PDF

   Chúa Tôi Người VN   PDF

   Cỏ Lùng Bị Đốt

   Cuộc hành Tŕnh    PDF

   Đều Đôi chân về Đất Hứa  PDF

   Em đi t́m Thiên Chúa   PDF

   Em Xin yêu

   Gặp Nhau đây      PDF

   Hướng Tâm lên

   Khăn của em

   Khẩu hiệu Thiếu Nhi  PDF

   Kinh Huynh Trưởng   PDF

   Kinh Tối                 PDF

   Kinh trước Bữa Ăn  PDF

   LĂnh Nhận Lời Chúa

   Lời Chúa

   Lưu đày Samạc      pdf

   Lư Tưởng Của Tôi  Pdf

   Mana

   Manna Cho Em     PDF

   Mang danh Kitô

   Mang Lửa Về Tim   PDF

   Mây Hồng

   Mến Thưong

   Mong Ước           PDF

   Nay Ta Về

   Ngài Đă Đến

   Nguồn Thật      PDF

   Người Khôn

   Như cánh Chim vành Khuyên

   Nối Ṿng tay        PDF

   Peace like a River

   Qua Biển Đỏ        PDF

   Quyết Tâm Theo Ngài  PDF

    Se cát biển đông

   Ta ghét Ḿnh/ Ta Có Cờ  Pdf

   Thiếu Nhi Ca

   Thiếu Nhi Hành Khúc

   Thương Mến   PDF

   Tiến Về Đất Hứa   PDF

   T́m Chân Lư   PDF

   Tôi Đă Gặp   PDF

   Tôi Hỏi Anh Nhé   PDF

   Tôi T́m Tôi Thấy  PDF

   Tôi t́m Ngài

   Trả Lời em

   Vào đời với Chúa

   Vào Sa Mạc   PDF

   Về Da-mas  PDF

   Về Đất Hứa            PDF

   VN Các Thánh Tử Đạo  PDF

   Xin Ban Cho Con

   Xin đừng lăng quên  PDF

   Xin Ngài Nhớ măi

   Xin th́ sẽ được

   Yêu nhhau