Ca Chnh Thức

      Ấu Nhi ca   Thiếu Nhi Ca   Nghĩa Sĩ Ca   Sinh hoạt Ca   về trang HTTNTT

    
 1. Kinh Huynh Trưởng
  [PDF]  [MIDI] [Mp3]
 2. Thieu Nhi Tan Hanh Ca
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [mp3]
 3. Au Nhi Ca
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 4. Thieu Nhi Ca
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 5. Nghia S Ca
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 6. Kinh Huynh Trng
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 7. Kinh oi Trng
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 8. Kinh Dang Ngay
 9. Kinh Dang em (Tối)
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 10. Goi La
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 11. Chao La
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 12. Mang La Ve Tim
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 13. Kinh Trc Khi An
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 14. Kinh Sau Khi An
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 15. Ca Tam Biet
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]  [Mp3]
 16. Li Chua
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]  [Mp3]
 17. Lanh Nhan Li Chua
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 18. Khau Hieu Thieu Nhi
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]  [Mp3]
 19. Cau Chuyen Tnh Thng
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 20. Tieng Goi Truyen Giao
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]
 21. Noi Vong Tay
  [ PDF ] -|- [ MIDI ] [Mp3]
 22. Qua Bien o
  [ PDF ] -|- [ MIDI ]  [Mp3]
 23. Mi ieu Tam Niem

       [PDF]     MIDI     Mp3


 
 Trang ny CẦN c font tiếng Việt VNI, nếu khng đọc được th xin vo  www.vnisoft.com để download chuyển xuống gi vo my
 
2. Thieu Nhi Tan Hanh Ca
Thieu Nhi Viet Nam ng len trong giai oan mi, theo tieng Giao Hoi va tieng que hng keu mi\. c trang b dung manh bang tinh than mi, tuoi tre Viet Nam hang hai xay the he ngay mai\.
Cung i hi cac Thieu Nhi! Cung i vi Chua Kito! Nguon Song Thanh The chan hoa, la ly tng cua ngi Thieu Nhi hom nay\.
Thieu Nhi Viet Nam quyet tam trong giai oan mi\. Thanh hoa moi trng ren nhng kha nang phi thng. Bang NGUYEN CAU, HY SINH va mot bau kh mi, tuoi tre VIET NAM em CHUA cho gii tre VIET NAM.

3. Au Nhi Ca

oan em nh nhng mam ma non xanh ti, luon vui ci luon ngoan ngoan song i Au Nhi\. Nguyen ben ch theo gng Chua Gie-Su tuoi th, di bong c, em mang Chua cho tuoi Au th\.

4. Thieu Nhi Ca

Em Thieu Nhi i, nh ngan tia sang huy hoang, vao buoi rang ong en mang nguon hi am. Em Thieu Nhi i, em ep nh hoa hng dng, ti du nh hi gio xuan, em yen vui en muon ngi\.
Em Thieu Nhi i, mat nhn em v sao tri, nu ci tren moi xoa tan mau u toi\. Em Thieu Nhi i, em la chien s Phuc Am, gian kho nguy kho ch nao, vui mang Chua en cho ngi\.

5. Ngha S Ca

Vui ca len Ngha s i ay diem phuc. Hon thanh xuan say niem ly tng cao xa\. V Ngha ra i la i Chinh Phuc. ng xa bong Chua ang ch i ta\. Mot i tre trung thanh nong hau sc thieng. Hung dung trung thanh mot da trung kien. Tnh bang hu, chan thanh mot da vng kien. Ton quy trach nhiem song gng hy sinh. Ngha S Viet Nam san sang hung trang, trong sach hang hai va quyet tien bc. La than nung nau tam can khong ngng. Mam thieng ta gieo khap ni xa gan. Ly tng sieu nhien thanh tam yeu men. Danh Cha ca sang, nc Cha tr en. Noi gng nhiet thanh cua Thanh Phaolo Xong pha len ng lam chng Phuc Am.

6. Kinh Huynh Trng

Lay Chua Giesu Huynh Trng Toi Cao, xin day con biet hy sinh cao thng, phung s Chua va giup ch moi ngi\. Xin day con biet hy sinh khong can bao ap, luon xong pha khong ngai bao tap, ep y Cha tren tri, trong tnh thng yeu het moi ngi\.

7. Kinh oi Trng

Nguyen xin GieSu anh ca t nhan, ngay em ban xuong muon n phuc cho oi cua con. Giup cho oan con nen nhng Tong o nhiet thanh, m rong nc Chua cu ro i cac linh hon. i con hy sinh nguy kho chang ne. Ben tam bac ai yeu Chua yeu ngi thiet tha\. Rc le moi ngay dang len Cha tat ca cuoc song. Xng danh Tong o cua Chua Giesu\.

8. Kinh Dang Ngay

Ngay nay con dang cho Chua, xin Chua thng nhan long tr chung con. Moi cn gian nan nguy kho, chung con dang cau theo y c Giao Hoang sm hom.

9. Kinh Dang em

Tri a xe chieu, Giesu i con nh tay Me Maria, ma dang len Chua, dang chuc li cam n, dang trot ca xac hon. Cac viec con lam, cac li con xin, cung vi moi kho nguy con chu trot mot ngay qua\. Cung vi bong chieu ta, Giesu Maria, con hoa ca, dang ve ni bao la\. Chua ban phep lanh, mot em ngu an bnh, hon trong xac ti xinh.

10. Goi La

La Thieng i hay en, bng sang len trong em am u soi i tam toi bao nhieu au lo\. La Thieng i hay en, bng chay len, mang cho i ngan anh vinh quang vui han hoan.

11. Chao La Thieng

(1) O o o o, (2)o o o o\. (3)Cam tay nhau quay vong quanh la mi\. (4)La boc chay tam hon ta hang hai\. (5)on anh la thieng, (6)ay oan ta, chung li ca (7)ben la bap bung. (8)Bap bap bung la thieng reo vui, nhac tram tram hoa ca chi vi, la rc sang chieu (9)em am u anh em i, ta cung nhau len tieng ca rang (vo tay 3 cai). (10)La linh thieng soi man em u toi\. (11)La chay sang am long ai lanh leo\. (12)La thieng muon i, (13)ta cung vui em la thieng (14) soi long moi ngi\. (15)O o o o, (16)o o o o\.

Vu ieu
ng vong tron quanh ong la
1.   a\. Gi tay len, ngon tay rung
    b. Cui Mnh, tay xuong thap
    c. Ngang thang ngi, tay rung
    d. ng thang, bo tay xuong.
2. Nh lan mot
3. Cam tay nhau nhay tng bc theo nhp ve pha phai, tay rung va nhun theo nhp (nh phai nhay)
4. Nh lan th ba nhng nhay ngc chieu\.
5. ng lai quay vao gia, nam tay nhau, gi len tri, lam nh 1.
6. Cam tay nhau, vung tay i vao hai bc
7. Cam tay nhau lui ra hai bc
8. Tay tren hong, nhay vao nam bc .
9. Nhay ra nam bc, vo tay ba cai
10, 11, 12, 13 nh 3, 4, 5, 6, 7
15, 16 nh 1 va 2
Sau o c gi tay len tri, rung va theo th t chay ve, mieng van: ..o, o\... nho dan cho en khi tat ca ve cho\.

12. Mang La Ve Tim

Man em buong li theo anh la dan tan, tnh anh em ta theo anh la tran lan. Tim ta ay con khac ghi bao nhieu moi tnh man nong. La em nay tan nhng la thieng con chay am tham ngan i\. Biet ly muon phng ta nguyen em La Thieng rai rac khap chon. Mong mai sau ngon La Thieng chay len ot long moi ngi\.

13. Kinh Trc Khi An

Nguyen xin, nguyen xin Chua Ca m tay chuc phuc, cho chung con dung, cho chung con dung nen cac thc pham nay\.

14. Kinh Sau Khi An

oi n Chua i i mach song, a nuoi chung con hon xac hom nay\. Nguyen danh Chua i i ca sang, xuong cho moi loai n loc no ay\.

15. Ca Tam Biet

Ri tay chung ta vui len ng ngha vu\. Ban i ng quen nhe phut giay xum vay\. Tay trong tay mnh vui len nhe\. Tim sat se sau thng nao ne\. Vui ra i sau vng tren mat. Xa cach nhau mnh nh nhau hoai\.

16. Li Chua

Li Chua la anh sang chieu soi tren moi loai\. Li Chua la anh sang dan toi i vao i\.
1. Toi han hoan bc i bnh an, khong lo chi nhng ngay bao to\.
2. Hom nay toi bc i bnh an, tng lai toi mai ngay r rang.

17. Lanh Nhan Li Chua

Lanh nhan li Chua em i xiet bao mng vui\. Lanh nhan n chua em i gang ghi trong long. Em nh rang Thien chua yeu em. Ngai yeu em khong b ben, Ngai yeu em en muon i\.

18. Khau Hieu Thieu Nhi

Cau nguyen, rc le, hy sinh, lam tong o\. Khau hieu thieu nhi em ben tam tuon gi\. Cau nguyen, rc le hy sinh lam tong o\. Khau hieu thieu nhi em chang quen bao gi\.

19. Cau Chuyen Tnh Thng

 1. Co anh chang anh i (i) ve lang. Anh gap an em be\. Ra ay anh ke cho cau chuyen tnh thng (lay).
 2. Co mot lan, khi xa (xa) that xa, do li Thien Chua ha\. Giesu con mot Cha xuong tran lam ngi (lay).
 3. Suot cuoc i ba mi nam lam ngi vang li treo gng sang. Hai ba nam ve sau ra i day li (lay).
 4. Gia muon li, li nay t hat la i, nhng la li hay nhat. Yeu thng anh ch em nh la mnh vay (lay).
 5. Dau cho la ngi mnh ay cam tnh, hay ngi khong a thch, luon yeu thng bang nhau ay la li Thay (lay).
 6. Ket cau chuyen, anh em tay cam tay, ta nguyen xin Thien Chua luon ban cho tnh thng, cho i ep nhieu (lay).
 7. Hay ket thanh vong tron tron that tron, ta cung vui ca hat, vang len muon li ca\. Ca tung tnh thng (lay).

20. Tieng Goi Truyen Giao

Tien bc len nao oan ta nh ten bang tien. Kho nguy xa g muon chong gai hang hai ta s chi\. Vi Chua len ng oan ta thi nhau vui tien. Quyet gie o Phuc Am mang vui ti cho the gian u phien.
Anh em i ta tien len ng xa ang ch i ta, ch i ta\. Tieng Chua vang khap ong xa\. Mau mau len ta en lm ngan bong lua ong menh mong, ong menh mong, hai cho het muon bong vang. Anh em ta mng vui hat theo lan song lua vang, bat ngat canh ong truyen giao ta say nguon song. Anh sang on mng ong lua pha mau them tuyet vi\. Ta yeu cuoc i gat hai gieo vui nc Tri\. Tien...

21. Noi Vong Tay

ay tay toi noi lien tay anh, ay tay anh noi lien tay ch\. Tay chung mnh ngan ban tay, van ban tay, trieu ban tay gi cao u u u\. ay tay anh tay toi noi lien. ay tay ch tay anh tay toi\. Tay chung mnh noi ln, mnh noi rong vong tay, cho yeu thng khap tren a cau trong mot vong tay\. (cho yeu\...)

22. Qua Bien o

Qua bien o ta ve que ta\. Ta han hoan ca vang tri at mot hai ba bon, bon ba hai mot. Qua bien o ta van kho chan Chua dat ta nh Phng Hoang. Chua anh tan bao quan bao tan, a ta ve mien que hng ta\.

 

23. Mi ieu Tam Niem

Thieu Nhi moi sang dang ngay,

iem to i song hng bay nguyen cau\.

Thieu Nhi Thanh The nhiem mau,

Ton sung, Rc le, Nha Chau vieng tham.

Thieu Nhi Thanh Gia Chua nam,

Nhn len phan khi chuyen can hy sinh.

Thieu Nhi nh me inh ninh,

Quyet lam gng sang xng danh tong o.

Thieu Nhi moi viec nho to,

Tinh than vang phuc chuyen lo am a.

Thieu Nhi am tham net na,

Noi nang hanh ong non na trang trong.

Thieu Nhi bac ai mot long,

Tim luon quang ai mi mong giup ngi\.

Thieu Nhi ngay thang tron i,

Noi lam ung mc ngi ngi tin yeu\.

Thieu Nhi du kho tram chieu,

Chu toan bon phan moi ieu cham chuyen.

Thieu Nhi thc hien hoa thieng,

Chep ghi moi toi, cong bien moi tuan.