Ấu Nhi Ca Trở về HTTNTT

Ca Chnh Thức    Thiếu Nhi Ca   Nghĩa Sĩ Ca  Sinh hoạt Ca

     
 1. Au Nhi Ca
  [PDF] -|- [MIDI]
 2. Ve at Ha
  [PDF] -|- [MIDI]
 3. Hai Bong Hoa Hong
  [PDF] -|- [MIDI]
 4. Co Chua
  [PDF] -|- [MIDI]
 5. Ai Sinh Ai Nuoi
  [PDF] -|- [MIDI]
 6. Hoi Me
  [PDF] -|- [MIDI]
 7. Em Hat
  [PDF] -|- [MIDI]
 8. Be Muon Len Thien ang
  [PDF] -|- [MIDI]
 9. May Hong
  [PDF] -|- [MIDI]
 10. oi Ban Tay
  [PDF] -|- [MIDI]
 11. Au Nhi
  [PDF] -|- [MIDI]
 12. Chim Con
  [PDF] -|- [MIDI]
 13. Con Chim Nho
  [PDF] -|- [MIDI]
 14. Au Nhi Ca 2
  [PDF] -|- [MIDI]
 15. Em Nho
  [PDF] -|- [MIDI]
 16. Canh Cua Em
  [PDF] -|- [MIDI]
 17. Au Nhi Ngoan
  [PDF] -|- [MIDI]
 18. c M Cua Be
  [PDF] -|- [MIDI]
 19. Bong Hoa ep
  [PDF] -|- [MIDI]
 20. Qua Duyen
  [PDF] -|- [MIDI]
 21. Ve Mien Anh Sang
  [PDF] -|- [MIDI]
 22. Nh an Chim
  [PDF] -|- [MIDI]
 23. Tnh Me Con
  [PDF] -|- [MIDI]
 24. Manna Cho Em
  [PDF] -|- [MIDI]
 25. Hoa Hong Be Th
  [PDF] -|- [MIDI]
 26. Chua au
  [PDF] -|- [MIDI]
 27. Em Ra Ve
  [PDF] -|- [MIDI]

 

 Trang ny vần c font tiếng Việt VNI, nếu khng đọc được th xin vo  www.vnisoft.com để download chuyển xuống gi vo my

        

          1. Au Nhi Ca

oan em nh nhng mam ma non xanh ti, luon vui ci luon ngoan ngoan song i Au Nhi\. Nguyen ben ch theo gng Chua Gie-Su tuoi th, di bong c, em mang Chua cho tuoi Au th\.

2. Ve at Ha

Tien ve mien at ph nhieu\. Ta ve mien at hoa mau\. Len ng ve mien at ha\. en ni ta mong ch\.

3. Hai Bong Hoa Hong

Hai bong hoa hong em cam em ngam. Hoa xinh qua nhng khong biet do ai lam ra\. Gi bong hoa hong em ve hoi ma. Ma ci bao em chnh Chua Tri lam o con a\.

4. Co Chua

Nhn sao lap lanh tren tri\. Nhn cay xanh tot muon ni\. Em tin co ang tac sinh nen o la chnh Chua Tri\.

5. Ai Sinh Ai Nuoi

Ai sinh em tren i\? La Ba Ma em. Ai cho em no ay\? La chnh Chua Tri\.

6. Hoi Me

Em hoi Me: Co bao nhieu Chua\? Chua tren tri hay Chua au\? Em hoi Me: Co bao nhieu Chua\? Me tra li co mot Chua thoi\.

7. Em Hat

Bai hat nay con hat cho Chua nghe\. Mot lan thay cho suot ca i\. Bai hat nay con hat sao thch ghe\. La bai ca con thng Chua nhieu\.

8. Be Muon Len Thien ang

Be muon len thien ang nhng be hong biet lam sao (ne). Be muon len thien ang th be phai lam the nao\? Be muon len thien ang phai men Chua a nghen. Be muon len thien ang phai yeu het moi ngi\.

9. May Hong

m mat tuoi th em bang tieng ca ngot mem. Lam vui tuoi xuan em trong ca mua trien mien, nh xa ang may hong du a ngi sa mac, nh man-na rng xa ta suoi mat mat ong.

10. oi Ban Tay

oi ban tay em be t xu\. Trong ngon tay cua em xinh ghe\. ay tay phai, ay tay trai, mi ngon tay xinh eu\.
oi ban tay em be t xu\. Nhng ngon tay cua em xinh ghe\. Tay giat quan, tay giat ao, va be em quet nha\.

11. Au Nhi

Em la Au Nhi, em luon ngoan hien. Em la Au Nhi, em yeu GieSu\. Em vang li em chuyen can ngay em co gang. Em vang li em vui ua em luon cham ngoan.


12. Chim Con

Mot ngay kia toi thay chim con, chim no nhay nhay nhay ma toi keu chim hi chim i ng bay mat ma lai ben toi\. Chim chim chim hay bay vo long xinh xan nay i ma chim kia luc lac uoi con, chim chang muon vao chim bay i\.

13. Con Chim Nho

Em ch la mot con chim nho be. Sung sng song trong tnh Me vo ve. Gio may quyen vui ca tren ngan la. Song em em anh em chung mot nha\.

14. Au Nhi Ca 2

Nh nhng nu hoa xuan xinh. em Au Nhi luon hien hoa, luon ti ci ti nh hoa\. i em nguyen luon cham ngoan. Noi theo gng Chua Hai ong. Em yeu i men moi ngi, va song mai tuoi ngay th\.

15. Em Nho

em qua em nam m\. em m lam thien than. Em bay ve ben Chua\. Em bay ve ben Me\. Me goi em khe khe. Me day phai cham ngoan.
Gie-Su yeu tre th\. Em ang tuoi ngay kh. Em mong c yeu Chua\. Em mong ben Ngai\. Ngai nhu em khe khe. Ngai day phai cham ngoan.

16. Canh Cua Em

T the gian, trong len thien ang, oi cao qua la cao, em biet len lam sao\. T the gian, trong len thien ang, nhng vi canh cua em, em gang len xem nao\. Canh cua em la vang li ngoan ngoan, canh cua em la trong trang xinh ti\.

17. Au Nhi Ngoan
Au Nhi i, chong ngoan nha\. V Chua Tri Ngai thng be luon kia\. Gang cham lo, men Gie-Su va yeu ngi Ngai thng be nhieu\.

18. c M Cua Be

Mot hom ma be hoi be rang: Mai sau con ln con i lam g? Then thung be nep ao me, che tay len mieng con tha me rang: Nguyen tri cho be chong khon, cho con chong ln, con vao Thieu Nhi\.
Ne con con nghe me noi ne: Con vo nh the e con lam g? Rut re be can mong tay, khoanh tay tren ngc con tha me rang: Nguyen Cau, Rc Le, Hy Sinh, thi ua Bac ai, Tong o ma i\.

19. Bong Hoa ep

Hoa n ti\. Hoa n ti em hai ve dang. Bao sac hng, oi sng vui em ca vang lng. Mot bong hoa dang ba ne, mot bong hoa dang ve ma. Ngan cong n nh la bien xa\.

20. Qua Duyen

Em xin danh tang anh trang phao tay reo mng. Reo mng v c anh en giup oan em vui\. Em ang ch tro chi anh ay\. em ti ci va hon nhien th\. Xoa noi niem hoai luon mong ch\. Em ang ch chuyen vui anh ay, cho tam hon ngap tran yeu thng, cho tham ep cuoc i hoa hng.

21. Ve Mien Anh Sang

Be c m co oi canh Thien Than. Em se ve bay ve mien tri anh sang. em len thien ang, hay qua non ngan. Va bay ti (ti) Mien Tri Anh Sang.

22. Nh an Chim

Chung em ay nh mot an chim nho bay xa xa\. Khong biet lo au, em nh an ve ch biet ca\. Em khong lo ngay mai, ch biet ci cung hoa tham. Em nh chim tri xanh bng ca hot vang tren canh.
Chung em ay nh la mot lu meo nho t xu\. Hay gin no, chung em hay ua vui choc nhau ci\. Em nh cay rng xanh, moc vn canh cung nang am. Em nh hoa tri xuan nc thm ngat hng tren canh.

23. Tnh Me Con

Con s qua me i\. Con s me chong gia\. Me gia nh trai chn cay, gio a, a me rung. Con ray ray mo coi\.
Con s qua me i\. Con s me chong gia\. Hoc ve an chut banh kho, e cm, cm nuoi me\. Me gia gia me i\.

24. Manna Cho Em

Xa Man-na tren rng, Chua nuoi dan Do Thai\. Nay Man-na cho em la ca mua tng bng. Man-na cho tuoi vang la li ca vui vi bang reo\. Man-na cho tuoi vang, ngan li ca that vui\.

25. Hoa Hong Be Th

Ai muon cao trong tren nc thien ang hay nghe rang nen giong be th, li Chua phan xa con ghi sau\. Be be yeu i, ta gang song Ngoan va n S co song ngay th th Chua yeu ta rat nhieu\.

26. Chua au

Vi tay len tri em thay bong trang sao em hoi Chua ni nao\? Me bao Chua tren cao\. Ngc mat len nhn em thay bong trang troi\. Em hoi Chua au roi\? Trong long con con i\.

27. Em Ra Ve

a en gi, em ra ve, em khiem cung ta n Thien Chua\. Chua muon rang: Em chuyen can, hy sinh vang li ba ma luon.
a en gi, con ra ve, oi Gie-Su long con yeu men. Chua chuc lanh: Ban n nhieu, ban cho muon ngi con men yeu\.