Công Tác Sa Mạc  HL Trưởng

ở về trang HLHT

 

  Bản mẫu tổ chức tại GX Thanh Dạ 2007

 

Thời Khóa Biểu Chuẩn Bị

 

11-11-07 Ban Tổ chức duyệt qua các kế hoạch của sa mạc

 

18-11-07 Nhất trí các công tác.

 

              Thông báo cho các nơi tham dự

                 

25-11-07 Mọi nhân sự đă được phân công tác và nhận thi hành

 

-         Dạy khóa

-         Cờ, khăn

-         Kỷ thuật

-         Ẩm Thực

-         Nhận đơn ghi danh của các tham dự viên cac’ nơi

 

2-12-07   -       Hết hạn nhận đơn tham dự

 

16-12-07   -      Kiểm lại mọi công tác (*)

 

                       Kiểm lại các vật dụng

 

               -       Tổng kết sơ khỏi của Ban tổ chức

 

23-12 –07 -     Họp lần cuối với mọi thành phần tổ chức

 

--------------------------------------------------------

 

 

(*) CHI TIẾT

 

a) Ban  Đồng phục

 

-May cờ, (Cờ đoàn có thể may được tại địa phương th́ tốt hơn là đặt may nơi xa)

 

-May Khăn (Theo như mẫu có sẵn)

    1) Có hai loại khăn: Khăn  huấn luyện cho sa mạc sinh, không cần may viền, không cần gấp mép, không có thánh gía, chỉ cắt ra và sử dụng trong sa mạc và cho những sa mạc sau này.

    2) Khăn Huynh Trưởng  thực thụ (đỏ viền vàng) phát trong lễ măn khóa và tuyên hứa (chỉ có đặc biệt cho samạc này). Thánh gía trong khăn có thể sẽ làm sau cái này sẽ bàn lại.

    3) Khăn Cha Tuyên Úy khoảng 5 cái (màu trắng viền đỏ)

    4) Khăn Trợ Úy khoảng 5 cái hay hơn nữa (màu đỏ viền trắng)

    5) Cờ đội: Khoảng 15 cái hoặc hơn cho mỗi đội 1 cái

                     Gồm có 4 cái màu xanh lá cây (màu ngành Ấu)

                                 4 màu xanh dương màu trời, (màu ngành Thiếu)

                                 4 màu vàng nghệ (Màu ngành Nghĩa)

                    cán cờ đội  khoảng 1.20 m, bằng cây ǵ cũng được

    6) Một cờ danh dự

    7) Áo nếu cần  Áo giống như áo quân đội màu trắng hai túi và hai cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay. Các linh mục có thể mặc áo đen nhưng có áo trắng th́ tốt

Quần xanh đậm, hoặc đen.

     Nón, tuỳ nghi, nhưng cần có để sinh hoạt trong lúc nắng, mưa, che sương.

 

b) Ban Tài liệu

 

Lập sổ ghi danh SMS

 

Bản tên gắn lên áo, viết tên sẵn cho SMS và Ban Điều hành.

 

In sổ tay cho Samạc sinh ( Xin xem lại coi khổ giấy có thích hợp không theo với cái mẫu)

in thêm bài ca gởi cho các nơi và phần chuyên môn tài liệu sẽ gởi sau

 

Những bài ca cần thuộc trước khi vào sa mạc:

 

Thiếu Nhi tân hành ca

Ca huynh Trưởng

Kinh dâng ngày

Kinh trước bữa ăn

Kinh tối

Gọi lửa

Khẩu hiệu Thiếu Nhi (tn)

Chào Lửa Thiêng

Hỏi Mẹ (ấu nhi)

Bé muốn lên thiên đàng (ấu Nhi)

Cuộc hành tŕnh (thiếu Nhi)

T́m Thiên Chú (tn)

Nào về đây ta hop đoàn

Anh em ta về (tn)

Hoa mặt trời (V́ Chúa đă gọi con) (nghĩa sĩ)

Lưu Đày Sa mạc (dân ta sống ...) (ns)

Tiến mau kên nhé ta vào Sa mac  (ns)

 

Duyệt lại chương tŕnh sa mạc coi có hợp hoàn cảnh không? và chuẩn bị ngưó đứng khóa.

Chương tŕnh gởi qua email, không có trong trang web này.

 

 

c) Ban Kỷ Thuật

 

Vật dụng

 

Lều trại cho sa mạc sinh

Bạt lớn cho ban điều hành

 

Cột cờ, dây kéo cờ

 

Cổng trại đơn giản

 

Dây chạc  để học về các nút dây

 

Âm thanh, chuẩn bị âm thanh cho sinhhoạt chung

Đèn điện trong khu vực sa mạc

 

Bút lông, giấy lớn làm bích chương hoặc cho các công việc giảng huấn

 

Ribon 4 màu, xanh, xanh, vàng, đỏ làm tua và kim găm (sẽ hưóng dẫn sau)

 

d) Ban Ẩm thực

 

Ban ẩm thực cho toàn sa mạc

 

Vấn đề vệ sinh?

 

cần người phụ dọn dẹp