Cc Thế Quay:                   Bn Tri Quay

 

Bn Tri Quay

 

Bn Phải quay
 

Đng Sau quay

Cho

 

 

 

 

Trở về HTTNTT

 

Trở ra

 Nghi thức tm lược

 

 

   Lệnh    Trưởng h     Đon vin lm

   Dự Lệnh

   Bn Tri...

    Đứng yn cho tới

   lc trưởng h quay

   Động Lệnh

   Quay

   Dng gt chn tri v mũi

    chn phải lm điểm tựa

   quay qua bn tri

Bn Phải Quay