Sa Mạc Huấn luyện Huynh trưởng

          Cấp II,Tổng hợp Ấu, Thiếu, Nghĩa Chính Ṭa Phan Thiết

                                      Rạng ngày 30/4-2-5/2009

 

Cha Cù Đức Trí

Học tập

 Đội

Ban Điều hành

Sinh Hoạt

đội

Đội

Trở về TNTT Phan Thiết

Trở về trang chính httntt.org