Nhạc Sinh Hoạt Chung

 

Tựa Đề

   / Tc Giả  / Ca sĩ

MP3              PDF

A cho Ba    PDF

Anh em ta về  PDF

Ba Con Ch   PDF

Bốn Con chuột   Pdf

Bn Mặt Ti Đy  PDF

Cng Đng Cng Vui  PDF lyric

Cy xanh xanh   PDF

Cho Ngươ Bạn Mới  PDF

Chiếc Thuyền Nan   PDF

Ching Trống Cồng  PDF

Chc Mừng  PDF

Chuyện Qu Ta  PDF

C Những bn tay  PDF

Con Cc,     Pdf

Con Mui    Pdf

Con cng  Pdf

Con chuồn chuồn  Pdf

Cng Quy quần   PDF

Đn G            PDF

Đi Một Vng   Pdf

Đy L Đu   PDF

Đi Tay Trn Vai  PDF

Đường Đi Kh   PDF

Đường Đi c Cha  PDF

Đường Xa Đường Xa  PDF

Em Yu   PDF

Em Yu Ai   PDF

Gặp Gỡ Đức KiT  PDF

Gặp Gỡ Hm Nay  PDF

Gặp Nhau Đy

Gĩa Gạo  PDF

Hnh Trang Tuổi Trẻ   PDF

Ht To Ht Nhỏ (đơn ca)PDF

Ht To Ht Nhỏ (hợpca)

H Về  PDF

Hẹn Lần Sau   PDF

Hoa Mặt Trời  PDF

Hoan H Hoan H  PDF

Hoan H Anh Ny  PDF

Hoc Sinh Hnh Khc  PDF

Họp Đon  PDF

Họp Nhau Nơi Đy  PDF

Kết Thnh vng trn

Ka Nhn Xem

Ln Đng

Lửa Thing

Một Đn G  PDF

Một Mẹ Trăm Con

Mừng anh mới đến

Mừng ngy gặp nhau

Năm Tin Tri đi coi voi  PDF

Ngn Tay Nhc Nhch   PDF

Nguồn Thật  PDF

Nh Việt Nam

Nhớ Ơn ng B  PDF

Những nẻo đường VN

Những Nẻo Đường VN, PDF

Những Nẻo Đường VN Video

Nối Vng Tay Lớn (Xin lấy ra)

Ra M Xem     Pdf

Rời Tay Pht Chia ly

Rủ Nhau đến ng ng Trời  PDF

Rừng Đm

Ta ca Ht

Ta L Anh em   PDF

Tạm Biệt  PDF

Thấy Ngi   PDF

Thưa Anh Rằng  PDF

Trng Ka Con Voi   PDF

U ơ ớ   PDF

Về Với Mẹ Cha   PDF   Video

VN Qu Hương Nghạo Nghễ PDF

VỖ TAY Ta Cho Nhau PDF  MP3

Vui Ca Ln No

Vui Họp Đon

Vui Đến Trường   PDF

Vườn Hoa  PDF

Xe Lửa Việt Nam  PDF

Xuống Đường   PDF

Yu Mến Mẹ Cha  PDF

 

Ngoại Quốc

Happy and Know It  mp3

      Video   PDF + Lyric

The More (Cng Đng)

 


home

Lời Nhạc, Lyric
 

Happy and knnow it

If youre happy, and you know it, clap your hands [clap! clap!]

If youre happy, and you know it, clap your hands [clap! clap!]

If youre happy, and you know it, then your face will surely show

If youre happy, and you know it, clap your hands [clap!, clap!]

 

If youre happy, and you know it, stomp your feet [stomp! stomp!]

If youre happy, and you know it, stomp your feet [stomp! stomp!]

If youre happy, and you know it, then your face will surely show

If youre happy, and you know it, stomp your feet [stomp! stomp!]

 

If youre happy, and you know it, shout Hurray [Hurray!]

If youre happy, and you know it, shout Hurray [Hurray!]

If youre happy, and you know it, then your face will surely show

If youre happy, and you know it, shout Hurray [Hurray!]

 

If youre happy and you know it, do all three (clap! clap! Stomp! Stomp! Hurray]

If youre happy and you know it, do all three (clap! clap! Stomp! Stomp! Hurray]

If youre happy, and you know it, then your face will surely show

If youre happy, and you know it, do all three (clap! clap! Stomp! Stomp! Hurray]

 

  CNG ĐNG CNG VUI

Cng đng chng ta cng vui nhiều

        cng vui nhiều cng biết nhiều.

Cng đng chng ta cng vui nhiều

        cng vui nhiều cng hay.

Cng vui nhiều cng biết nhiều

        cng biết nhiều cng mến nhiều.

Cng đng chng ta cng vui nhiều

        cng vui nhiều cng hay.

 

The more we get together, together, together;

The more we get together, the happy are we.

For your friends are my friends and

                          my friends are your friends

The more we get together, the happy are we.