NGHI THỨC TÓM LƯỢC (Xem bản chi tiết)

                                             (Hy vọng sẽ hoàn tất sớm)

              SO HÀNG

     Động tác

   Một

 Hàng dọc

   Nhiều

   hàng dọc

 1 Hàng  

  ngang

 

  Nhiều hàng   ngang

Bán Nguyệt

Tṛn

Chữ U

So hàng trước khi đi  có   có    có    có       có    có    có
 Di chuyển tới vị trí  đi thẳng   đi thẳng   đi ṿng   đi ṿng   đi ṿng   đi ṿng   đi ṿng
 So hàng đội     có     có     có     có    không    không  hiệu lệnh
 So hàng chung     có     có     có     có    không    không    có
 Ca hát khi tập họp    không    không    không    không    có    có   không
Chào  Đội trưởng  Đội trưởng   Tất cả   Tất cả   Tất cả   Tất cả   Tất cả
 Đội Trực  đứng đầu  Trái   Trái   Trước   Trái   -   Trái
Thủ lệnh

 

     
 Đội h́nh

 

           

            LĂNH THƯỞNG

    Phương thức   Cá nhân   Nhiều người    1 đội    Nhiều đội
   Hô tên đội trước khi đi   Không   Không    
   Lên lănh thưởng    Đi lên   Đi lên   Chạy ṿng sau trưởng   Chạy ṿng sau trưởng
   So hàng    Không   Không    Có    Có
  Cờ lệnh / khẩu lệnh    Không   Người đầu    Có    Có
  Chào trước khi tŕnh diện    Có    Có    Có    Có

  Chào trước khi lănh thưởng

   Không   Không    Không    Không
  Chào sau khi lănh thưởng    Có    Có    Có    Có
  Về vị trí đội   đi tự do  đi về tự do   Chạy ṿng, về    Chạy ṿng, về

           THẾ CĂN BẲN  

    Đứng   Ngồi   Nghiêm    Chào   Trái quay  Phải Quay  Sau Quay
  Dự lệnh

 Người điều  

  khiển hô

  Hướng Tâm

 

  Về Đất

 

  Thiếu Nhi

 

 Chuẩn bị chào

 

  Bên Trái

 

 Bên Phải

 

  Đàng sau

 

  Động Lệnh

  Đoàn viên

   Lên

 

   Hứa

 

  Hy Sinh

 

  Chào

 

   Quay

 

  Quay

 

   Quay

 

  Kết quả  

 

     

* Bấm vào h́nh ảnh cũng có thể xem các động tác (nếu có)

* Bản in trang này bỏ túi làm cẩm nang nghi thức (chưa xong)

Nghi thức chào cờ

 

 

   Về trang chính HTTNTT

     TÀI LIỆU

         CAHÁT

    TR̉ CHƠI

   NGHI LỄ