NGHI LỄ CỔ TRUYỀN

Các nghi lễ làm tài liệu huấn luyện HT cấp 3

 

Dâng Hương tế lễNGHI LỄ DÂNG HƯƠNG

Theo Nghi-thức Cổ-truyền Việt-Nam

I. DẪN NHẬP:

1. Đọc lời Dẫn nhập về: (*)

    - NGHI LỄ DÂNG HƯƠNG theo Nghi Thức Cỗ truyền Việt Nam.

    - Nói vắn tắt về ư nghĩa các phần trong Nghi lễ, các đồ lễ và ban Nghi lễ.

    - Tuyên bố chuẩn bị vào Nghi lễ.

2. CA ĐOÀN: Hát bài Đón Chúa Xuân để chuẩn bị

    - Ban Lễ Gia gồm: Chiêng, trống, 2 xướng, 2 gia lễ từ dưới tiên lên, đi ṿng 2 bên về vị trí đứng sẵn.

II. NHẬP LỄ:

ĐÔNG XƯỚNG: Khởi chinh cổ: (3 hồi 9 tiêng: chiêng trước, trống sau, đánh xen kẽ.

                             Cứ 1 hồi: 2 tiếng rồi 1 tiếng. Đánh ba lần.

     >>> n n   n    Cứ 1 hồi: 2 tiếng rồi 1 tiếng. Đánh 3 lần.

     >>> n n   n    3 vị Chánh, Phụ tế tiến lên đứng sẵn ở bậc dưới chờ.

     >>> n n   n    Chánh-tế tay cầm sẵn Văn chúc.

TÂY XƯỚNG:   Bồi Chánh-tế tự vị:        n n   n   (3 tiếng: 2 rồi 1 xen kẽ)

        - 3 vị Chánh, Phụ tế tiến lên Chánh điện (Đứng trên chiếu).

        - Phụ-tế nhận Văn-chúc nơi Chánh-tế rồi đặt lên Bàn thờ. Đi lùi về chỗ.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ Quán tẩy                    n n   n  (3 tiếng)

     - 2 gia lễ bưng chậu nước và khăn vào cho Chánh tế rửa tay. (Đi h́nh thước thợ)

 

III. CHÍNH LỄ

TÂY XƯỚNG:    Lễ thượng hương.         n n   n (3 tiếng)

        - 2 gia lễ đốt hương đưa cho 2 Phụ-tế và trao cả cho Chánh-tế.

        - Chánh-tế đưa hương lên trán niệm và cầu nguyện một lúc.

        - Vái 3 vái rồi trao lại cho 2 Phụ-tế.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ tấn hương.               n n   n (3 tiếng)

        - 2 Phụ-tế nhận hương từ Chánh-tế, lên cắm hương vào bát hương, rồi đi lùi về chỗ cũ.

TÂY XƯỚNG:    Lễ nhất bái:                 n n   n (3 tiếng)

ĐÔNG XƯỚNG: Bái                              n n   n (3 tiếng)  3 vị bái phủ phục.

TÂY XƯỚNG:    Hưng                           n n   n (3 tiếng)  3 vị đứng dậy.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ hiến tửu                   n n   n (3 tiếng)

                - 2 gia lễ đem 2 khay (1 đựng 2 ly, 1 đựng nậm rượu) lên cho Phụ-tế.

                - 2 Phụ-tế bưng khay cho Chánh-tế rót rượu vào 2 ly.

                - Chánh-tế dâng khay có 2 ly rượu lên, vái 1 vái, rồi trao lại cho Phụ-tế

TÂY XƯỚNG: Tấn tước                                n n   n (3 tiếng)

                - 2 Phụ-tế lên đặt rượu trên bàn thờ rồi đi lùi về chỗ. Trao 2 khay lại cho Gia-lễ.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ nhất bái                          n n   n (3 tiếng)

ĐÔNG XƯỚNG: Bái                                     n n   n (3 tiếng)  3 vị bái phủ phục.

TÂY XƯỚNG:    Hưng                                  n n   n (3 tiếng)  3 vị đứng dậy.

ĐÔNG XƯỚNG: Hiến dâng lễ vật                   n n   n (3 tiếng)

                - 2 Gia-lễ đem 2 khay bánh và trái cây lên cho 2 Phụ-tế.

                - 2 Phụ-tế đỡ cho Chánh-tế dâng lên vái 1 vái.

TÂY XƯỚNG:    Tấn lễ-vật                           n n   n (3 tiếng)

                - 2 Phụ-tế đem của lễ đặt trên bàn thờ, rồi đi lùi về chỗ.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ nhất bái                          n n   n (3 tiếng)

ĐÔNG XƯỚNG: Bái                                      n n   n (3 tiếng)  3 vị bái phủ phục.

TÂY XƯỚNG:    Hưng                                  n n   n (3 tiếng)  3 vị đứng dậy.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ tuyên đọc Văn-chúc           n n   n (3 tiếng)

                - 2 Phụ-tế lên bàn thờ lấy Văn-chúc đi lùi xuống, trao cho Chánh-tế.

TÂY XƯỚNG:    Giai qùi                              n n   n (3 tiếng)

                - 3 Vị qùi, Chánh-tế dâng Văn-chúc lên và vái 1 vái.

ĐÔNG XƯỚNG: Tuyên đọc Văn-chúc             n n   n (3 tiếng)

                - Chánh-tế đọc Văn-chúc rồi trao lại cho Phụ-tế.

TÂY XƯỚNG:     Phục-vị                             n n   n (3 tiếng)   3 vị đứng dậy.

ĐÔNG XƯỚNG: Tấn Chúc                             n n   n (3 tiếng)

                - Phụ-tế đưa Văn-chúc lên bàn thờ, đốt trong lu hương, rồi đi lùi về chỗ.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ nhất bái                          n n   n (3 tiếng)

ĐÔNG XƯỚNG: Bái                                     n n   n (3 tiếng)  3 vị bái phủ phục.

TÂY XƯỚNG:    Hưng                                  n n   n (3 tiếng)  3 vị đứng dậy.

IV. LỄ TẤT.

ĐÔNG XƯỚNG: Lễ tất                                  n n n ( 1 hồi không có 3 tiếng.)

      - 3 Vị vái 1 vái.

      - Tất cả cúi sâu rồi đi lùi ra về theo thứ tự như khi vô.   Ca đoàn hát bài Cầu cho Cha Mẹ

 

(*) Phần dẫn nhập cần có để giữ sự nghiêm trang và trịnh trọng

Dẫn  Giải Tế Đầu Xuân

(Ba Hồi chiêng trống)

Dân tộc Việt Nam từ ngày xưa, đă nhận Trời là Chủ Tể muôn loài, và chúng sinh là Dân thuộc ḍng Thiên Tử. V́ Thế Công Trời và Đức Tổ là nghĩa trọng đáng tôn, đáng kính.

Cây có gốc mới nở nghành sinh ngọn, đâm hoa kết trái. Nước có nguồn, có rạch, có sông sâu bể rộng; Con người có Tiên, có Tổ, có Ông Bà Cha Mẹ và Con Cháu.

Bởi vậy, những ngày tư ngày Tết, từ triều đ́nh thới thị trấn, làng xă, tới đ́nh làng, nơi đâu cũng lập đàn tế tạ Trời đất, Tổ Tiên và các bậc sinh thành.

Hôm nay nhân dịp năm hết, Tết đến, mọi người dù ở xa, công việc bận rộn, không ai bảo ai, đều xuôi về Tổ Ấm gia đ́nh vui xuân.

Để Tỏ ḷng biết ở của con cháu đối với Tổ Tiển Tiền Bối, và các bậc sinh thành, đă gây dựng nên bờ cơi giang sơn. Đại diện cho mọi giai cấp, cùng toàn thể quí vị, anh chị em hiện diện nơi đây, đồng dâng lễ Bái Tổ. Kính dâng lên các Ngài, tạ ơn các Ngài đă che chở cho chúng ta một năm qua toàn thịnh, đồng thời xin các Ngài phù trợ cho chúng ta, được một năm mới yên vui, thịnh vượng.

(Ba hồi chiêng trống) Ba vị tiến lên.

Giờ đây: kính mời ba vị bô lăo, tiến lên cử hành lễ bái tổ tiên.

 

HTTNTT