KINH NGUYỆN  Về trang HTTNTT


KINH

HUYNH TRƯỞNG

KINH

ĐÂNG NGÀY

 

HÁT

KINH

DÂNG NGÀY

 

 

KINH

DÂNG M̀NH HUYNH TRƯỞNG

 

 

KINH TỐI

 

KINH

TRƯỚC BỮA ĂN

 

 

KINH SAU BỮA ĂN

 

MƯỜI

ĐiỀU TÂM NIỆM

 

KINH

RƯỚC LỄ

THIÊNG LIÊNG

 

 

KINH

KÍNH M̀NH THÁNH

 

KINH HUYNH TRƯỞNG   PDF (ca) MP3 

 

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người\. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp, luôn xông pha không ngại băo táp, đẹp ư Cha trên trời, trong t́nh thương yêu hết mọi người.

 

KINH ĐÂNG NGÀY

 

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực  Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa: Mọi lời con  cầu xin / mọi việc con làm / mọi sự khó con chịu trong ngày  hôm nay / Cho được đền v́ tội lỗi con / và cầu nguyện theo  ư Chúa / khi dâng ḿnh tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng  các sự ấy cho Trái Tim Chúa / có ư cầu nguyện cách riêng  theo ư Đức Giáo Hoàng.

 

HÁT KINH DÂNG NGÀY     PDF

 

Ngày nay con dâng cho Chúa

Xin Chúa thương  nhận ḷng trí chúng con

Mọi cơn gian nan nguy khổ

Chúng con dâng cầu theo ư Đức Giáo Hoàng sớm hôm.

 

 

KINH DÂNG M̀NH HUYNH TRƯỞNG

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng ḿnh làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Con muốn tập cho các em biết tận t́nh yêu mến và kết hiệp với Chúa, biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Nhưng lạy Chúa, lư tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên hoàn thiện như Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa.

 

KINH TỐI   PDF     MP3 

 

Trời đă xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con ḥa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an b́nh, hồn trong xác tươi xinh.

 

KINH TRƯỚC BỮA ĂN  MP3  PDF

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc.

Cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.

.

 

KINH SAU BỮA ĂN   (PDF):

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống,

Đă nuôi chúng con hồn xáx hôm nay.

Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng,

Xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy

 

 

MƯỜI ĐiỀU TÂM NIỆM  MP3

 

Mười Điều Tâm Niệm

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,

Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu\.

Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,

Tôn sùng, Rước lễ, Nhà Chầu viếng thăm.

Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,

Nh́n lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

Thiếu Nhi nhờ mẹ đinh ninh,

Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,

Tinh thần vâng phục chuyên lo đặm đà.

Thiếu Nhi đằm thắm nết na,

Noi năng hành động nọn nà trắng trong.

Thiếu Nhi bác ái một ḷng,

Tim luôn quảng đại mới mong giúp người\.

Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,

Nói làm đúng mực người người tin yêu\.

Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,

Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,

Chép ghi mỗi tối, cộng biên mỗi tuần.

 

 KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong phép Ḿnh  Thánh. Con kính mến Chúa con trên hết mọi sự / cùng ước ao  chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi v́ bây  giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, th́  xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy /  Chẳng khác ǵ như Chúa con đă ngự vào thật / th́ con xin ẵm  lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Xin Chúa con  chớ để cho con ĺa bỏ Chúa con bao giờ.

   KINH KÍNH M̀NH THÁNH

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Ḿnh Thánh rất  sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi ḷng Đức  Bà Maria Đồng Trinh sạch sẽ mà ra / Đă để ḿnh trong phép  mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: Là đêm sau hết khi  Người c̣n ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối là bữa trọng  trên hết các bữa; khi đă giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó ḿnh cho mười hai môn đệ  lấy làm của ăn. Ngôi Thứ Hai ra đời làm người phán một lời  phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Ḿnh Người,  cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật. V́ vậy, dù  con mắt chúng con xem chẳng thấy th́ phải có Đức Tin cho  được vững ḷng. Vậy chúng con phải thờ lậy phép Rất Thánh  rất trọng dường ấy, v́ các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép  này, th́ chúng con phải có ḷng tin cho bền thay v́ con mắt  chúng con xem thấy / Chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha,  Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi  khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng  cùng. Amen.

 

home